SPECIALISATIES EN PRAKTIJKGEBIEDEN

Ferlin, Belpame & Verplancke streeft ernaar een zo uitgebreid mogelijk interessegebied te ontwikkelen. Het kantoor is als generalistisch te beschouwen, hetgeen inhoudt dat wij ons in zo goed als alle rechtsdomeinen thuis voelen.

Een zeer uitgebreide voeling met de praktijk, constante bijscholing en opvolging van wetgevende en jurisprudentiële ontwikkelingen dragen bij tot het bewerkstelligen van deze kantoorvisie.

Hieronder vindt u een greep uit de meest voorkomende domeinen:

 • Handelsrecht (invordering van facturen, WER, faillissement, wet continuïteit ondernemingen,…)
 • Consumentenrecht
 • Vastgoedrecht en immo
 • Bouwrecht
 • Burgerlijk recht (erfdienstbaarheden, burenhinder,…)
 • Aansprakelijkheidsrecht
 • Verkeersrecht (afhandeling schadegevallen – ons kantoor heeft een verregaande expertise inzake voertuigen)
 • Strafrecht (strafrechtelijke verdediging politierechtbank – correctionele rechtbank, met specialisatie inzake verkeer)
 • Contractenrecht
 • Personen- en familierecht: echtscheiding (onderlinge toestemming of onherstelbare ontwrichting), onderhoudsplicht of alimentatie, wettelijke samenwoning, jeugdrecht, afstamming, erfrecht en testamenten (aangifte nalatenschap, afhandeling nalatenschap, vereffening & verdeling (minnelijk of gerechtelijk), ...
 • Erfrecht (afhandeling nalatenschappen,…)
 • Vennootschapsrecht
 • Andere rechtsgebieden: De advocaten verbonden aan het kantoor maken er een zaak van om alleen dossiers te doen waar ze goed in zijn. Vandaar dat dossiers welke niet tot hun specialisaties behoren (bv. Arbeidsrecht en fiscaal recht) in overleg kunnen worden doorgestuurd naar gespecialiseerde advocaten waar het kantoor reeds jarenlang mee samenwerkt zodoende dat de cliënt aldaar een goede dienstverlening bekomt. Naar keuze van de cliënt kan het dossier ook door ons kantoor verder opgevolgd worden.

Naast praktijkervaring streeft Ferlin, Belpame & Verplancke om voortdurende bijgeschoold te worden. Het recht is immers zeer veranderlijk van aard. Alle medewerkers van het kantoor Ferlin, Belpame & Verplancke volgen op geregelde basis opleidingen verzorgd door erkende instellingen en onder toezicht van de Orde van Advocaten.